रेडियो धुन 04:55 am - 05:00 am
धार्मीक भजन गीतहरु 05:00 am - 05:30 am
स्वस्तानी ब्रतकथा 05:30 am - 05:55 am
कायाकैरन 06:00 am - 06:30 am
शुभप्रभात 06:35 am - 07:00 am
स्वदेशगानहरु 07:00 am - 07:15 am
बि.बि.सि. नेपाली (बिहानी सेवा) 07:15 am - 07:30 am
स्वदेशगानहरु 07:30 am - 08:00 am
स्वदेशगानहरु 07:30 am - 08:00 am
पाख्रिबास खबर 08:00 am - 08:30 am
स्थानीय गीतहरु 08:30 am - 09:00 am
नेपाल खबर 09:00 am - 09:15 am
पूर्वेली / पश्चिमेली लोकगीतहरु 09:15 am - 10:00 am
गीतहरु 10:00 am - 11:00 am
कार्यक्रम म्यूजिक जोन 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल दर्पण 12:00 pm - 12:15 pm
पप गीतहरु 12:15 pm - 1:00 pm
पाख्रिबास बुलेटिन 1:00 pm - 1:15 pm
हिन्दी गीतहरु 1:15 pm - 2:00 pm
समाचार 2:00 pm - 2:15 pm
रिमिक्स गीतहरु 2:15 pm - 3:00 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:15 pm
फिल्मी गीतहरु 3:15 pm - 4:00 pm
पाख्रिबास बुलेटिन 4:00 pm - 4:15 pm
लोक मञ्जरी 4:15 pm - 5:00 pm
बाल गीतहरु 5:00 pm - 5:20 pm
माईतीको सन्देश 5:20 pm - 6:00 pm
नेपाल खबर 6:00 pm - 6:15 pm
पूर्वेली गीतहरु 6:15 pm - 6:30 pm
मानव अधिकार शिक्षा रेडियो कार्यक्रम 6:30 pm - 7:00 pm
पाख्रिबास खबर 7:00 pm - 7:30 pm
सक्षम छोरी 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
विज्ञापन र सन्देशहरु 8:30 pm - 9:45 pm
बि.बि.सि.नेपाली सेवा (साझा सवाल) 8:45 pm - 9:45 pm
सदावहार गीतहरु 9:45 pm - 10:00 pm
रेडियो बन्द 10:00 pm - 05:00 am
रेडियो धुन 04:55 am - 05:00 am
धार्मीक भजन गीतहरु 05:00 am - 05:30 am
स्वस्तानी ब्रतकथा 05:30 am - 06:00 am
कायाकैरन 06:00 am - 06:30 am
शुभप्रभात 06:30 am - 07:00 am
स्वदेशगानहरु 07:00 am - 07:15 am
बि.बि.सि. नेपाली (बिहानी सेवा) 07:15 am - 07:30 am
स्वदेशगानहरु 07:30 am - 08:00 am
पाख्रिबास खबर 08:00 am - 08:30 am
स्थानीय गीतहरु 08:30 am - 09:00 am
नेपाल खबर 09:00 am - 09:15 am
पूर्वेली र पश्चिमेली लोकगीतहरु 09:15 am - 10:00 am
गीतहरु 10:00 am - 11:00 am
कार्यक्रम म्यूजिक जोन 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल दर्पण 12:00 pm - 12:15 pm
पप गीतहरु 12:15 pm - 1:00 pm
पाख्रिबास बुलेटिन 1:00 pm - 1:15 pm
हिन्दी गीतहरु 1:15 pm - 2:00 pm
समाचार 2:00 pm - 2:15 pm
रिमिक्स गीतहरु 2:15 pm - 3:00 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:15 pm
फिल्मी गीतहरु 3:15 pm - 4:00 pm
पाख्रिबास बुलेटिन 4:00 pm - 4:15 pm
लोक मञ्जरी 4:15 pm - 5:00 pm
बाल गीतहरु 5:00 pm - 6:00 pm
नेपाल खबर 6:00 pm - 6:15 pm
पूर्वेली गीतहरु 6:15 pm - 7:00 pm
पाख्रिबास खबर 7:00 pm - 7:30 pm
भाषा भाषी गीतहरु 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
विज्ञापन र सन्देशहरु 8:30 pm - 8:45 pm
बि.बि.सि.नेपाली सेवा (साझा सवाल) 8:45 pm - 9:15 pm
साहित्य संसार 9:15 pm - 10:00 pm
रेडियो बन्द 10:00 pm - 05:00 am
रेडियो धुन 04:55 am - 05:00 am
धार्मीक भजन गीतहरु 05:00 am - 05:30 am
स्वस्तानी ब्रतकथा 05:30 am - 06:00 am
कायाकैरन 06:00 am - 06:30 am
शुभप्रभात 06:30 am - 07:00 am
स्वदेशगानहरु 07:00 am - 07:15 am
बि.बि.सि. नेपाली (बिहानी सेवा) 07:15 am - 07:30 am
स्वदेशगानहरु 07:30 am - 08:00 am
पाख्रिबास खबर 08:00 am - 08:30 am
स्थानीय गीतहरु 08:30 am - 09:00 am
नेपाल खबर 09:00 am - 09:15 am
पूर्वेली र पश्चिमेली लोकगीतहरु 09:15 am - 10:00 am
गीतहरु 10:00 am - 11:00 am
कार्यक्रम म्यूजिक जोन 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल दर्पण 12:00 pm - 12:15 pm
पप गीतहरु 12:15 pm - 1:00 pm
पाख्रिबास बुलेटिन 1:00 pm - 1:15 pm
हिन्दी गीतहरु 1:15 pm - 2:00 pm
समाचार 2:00 pm - 2:15 pm
रिमिक्स गीतहरु 2:15 pm - 3:00 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:15 pm
फिल्मी गीतहरु 3:15 pm - 4:00 pm
पाख्रिबास बुलेटिन 4:00 pm - 4:15 pm
लोक मञ्जरी 4:15 pm - 5:00 pm
बाल गीतहरु 5:00 pm - 6:00 pm
नेपाल खबर 6:00 pm - 6:15 pm
विज्ञापन र गीतहरु 6:15 pm - 6:15 pm
देश परदेश 6:25 pm - 7:00 pm
रेडियो धुन 04:55 am - 05:00 am
धार्मीक भजन गीतहरु 05:00 am - 05:30 am
स्वस्तानी ब्रतकथा 05:30 am - 06:00 am
कायाकैरन 06:00 am - 06:30 am
शुभप्रभात 06:30 am - 07:00 am
स्वदेशगानहरु 07:00 am - 07:15 am
बि.बि.सि. नेपाली (बिहानी सेवा) 07:15 am - 07:30 am
स्वदेशगानहरु 07:30 am - 08:00 am
पाख्रिबास खबर 08:00 am - 08:30 am
स्थानीय गीतहरु 08:30 am - 09:00 am
नेपाल खबर 09:00 am - 09:15 am
पूर्वेली र पश्चिमेली लोकगीतहरु 09:15 am - 10:00 am
गीतहरु 10:00 am - 11:00 am
कार्यक्रम म्यूजिक जोन 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल दर्पण 12:00 pm - 12:15 pm
पप गीतहरु 12:15 pm - 1:00 pm
पाख्रिबास बुलेटिन 1:00 pm - 1:15 pm
हिन्दी गीतहरु 1:15 pm - 4:00 pm
समाचार 2:00 pm - 2:15 pm
रिमिक्स गीतहरु 2:15 pm - 3:00 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:15 pm
फिल्मी गीतहरु 3:15 pm - 4:00 pm
पाख्रिबास बुलेटिन 4:00 pm - 4:15 pm
लोक मञ्जरी 4:15 pm - 5:00 pm
बाल गीतहरु 5:00 pm - 6:00 pm
नेपाल खबर 6:00 pm - 6:15 pm
रेडियो धुन 04:55 am - 05:00 am
धार्मीक भजन गीतहरु 05:00 am - 05:30 am
स्वस्तानी ब्रतकथा 05:30 am - 06:00 am
कायाकैरन 06:00 am - 06:30 am
शुभप्रभात 06:30 am - 07:00 am
स्वदेशगानहरु 07:00 am - 07:15 am
बि.बि.सि. नेपाली (बिहानी सेवा) 07:15 am - 07:30 am
स्वदेशगानहरु 07:30 am - 08:00 am
पाख्रिबास खबर 08:00 am - 08:30 am
स्थानीय गीतहरु 08:30 am - 09:00 am
नेपाल खबर 09:00 am - 09:15 am
पूर्वेली र पश्चिमेली लोकगीतहरु 09:15 am - 10:00 am
गीतहरु 10:00 am - 11:00 am
कार्यक्रम म्यूजिक जोन 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल दर्पण 12:00 pm - 12:15 pm
पप गीतहरु 12:15 pm - 1:00 pm
पाख्रिबास बुलेटिन 1:00 pm - 1:15 pm
हिन्दी गीतहरु 1:15 pm - 4:00 pm
समाचार 2:00 pm - 2:15 pm
रिमिक्स गीतहरु 2:15 pm - 3:00 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:15 pm
फिल्मी गीतहरु 3:15 pm - 4:00 pm
पाख्रिबास बुलेटिन 4:00 pm - 4:15 pm
लोक मञ्जरी 4:15 pm - 5:00 pm
बाल गीतहरु 5:00 pm - 6:00 pm
नेपाल खबर 6:00 pm - 6:15 pm
रेडियो धुन 04:55 am - 05:00 am
धार्मीक भजन गीतहरु 05:00 am - 05:30 am
स्वस्तानी ब्रतकथा 05:30 am - 06:00 am
कायाकैरन 06:00 am - 06:30 am
शुभप्रभात 06:30 am - 07:00 am
स्वदेशगानहरु 07:00 am - 07:15 am
बि.बि.सि. नेपाली (बिहानी सेवा) 07:15 am - 07:30 am
स्वदेशगानहरु 07:30 am - 08:00 am
पाख्रिबास खबर 08:00 am - 08:30 am
डाक्टर साथी 08:30 am - 09:30 am
पूर्वेली र पश्चिमेली लोकगीतहरु 09:30 am - 10:00 am
गीतहरु 10:00 am - 11:00 am
कार्यक्रम म्यूजिक जोन 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल दर्पण 12:00 pm - 12:15 pm
पप गीतहरु 12:15 pm - 1:00 pm
पाख्रिबास बुलेटिन 1:00 pm - 1:15 pm
हिन्दी गीतहरु 1:15 pm - 4:00 pm
समाचार 2:00 pm - 2:15 pm
रिमिक्स गीतहरु 2:15 pm - 3:00 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:15 pm
फिल्मी गीतहरु 3:15 pm - 4:00 pm
पाख्रिबास बुलेटिन 4:00 pm - 4:15 pm
लोक मञ्जरी 4:15 pm - 5:00 pm
बाल गीतहरु 5:00 pm - 6:00 pm
नेपाल खबर 6:00 pm - 6:15 pm
रेडियो धुन 04:55 am - 05:00 am
धार्मीक भजन गीतहरु 05:00 am - 05:30 am
स्वस्तानी ब्रतकथा 05:30 am - 06:00 am
कायाकैरन 06:00 am - 06:30 am
शुभप्रभात 06:30 am - 07:00 am
स्वदेशगानहरु 07:00 am - 07:15 am
बि.बि.सि. नेपाली (बिहानी सेवा) 07:15 am - 07:30 am
स्वदेशगानहरु 07:30 am - 08:00 am
पाख्रिबास खबर 08:00 am - 08:30 am
स्थानीय गीतहरु 08:30 am - 09:00 am
नेपाल खबर 09:00 am - 09:15 am
पूर्वेली र पश्चिमेली लोकगीतहरु 09:15 am - 10:00 am
गीतहरु 10:00 am - 11:00 am
कार्यक्रम म्यूजिक जोन 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल दर्पण 12:00 pm - 12:15 pm
पप गीतहरु 12:15 pm - 1:00 pm
पाख्रिबास बुलेटिन 1:00 pm - 1:15 pm
हिन्दी गीतहरु 1:15 pm - 4:00 pm
समाचार 2:00 pm - 2:15 pm
रिमिक्स गीतहरु 2:15 pm - 3:00 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:15 pm
माइन्ड टेष्ट 3:15 pm - 4:00 pm
पाख्रिबास बुलेटिन 4:00 pm - 4:15 pm
लोक मञ्जरी 4:15 pm - 5:00 pm
बाल गीतहरु 5:00 pm - 6:00 pm
नेपाल खबर 6:00 pm - 6:15 pm